Ombudsman

Ombudsman van Doetinchem

Jaap Blok is de ombudsman van Doetinchem.

Mogelijke oplossingen en wederzijds begrip

Al zo vaak heb ik gemerkt dat er meer is dan wat er op het eerste gezicht te zien is bij een klacht of conflict. En net zo vaak is er ook al heel wat aan voorafgegaan voordat iemand de stap waagt om een klacht in te dienen. De formele weg is niet altijd de makkelijkste en een ombudsman kan helpen de juiste weg te vinden. Praktische oplossingen liggen dan vaak voor het grijpen.

Ik ga als ombudsman graag samen met u op zoek naar wederzijds begrip en mogelijkse oplossingen. Mijn werk als mediator en vertrouwenspersoon komt daarbij zeker bij van pas.

Bruggen bouwen

Vanaf de jaren ’90 ben ik werkzaam in diverse functies in de Achterhoek. Sinds enige jaren als conflictadviseur. Ik fiets gaten dicht en probeer bruggen te bouwen tussen partijen als daar mogelijkheden voor zijn. Als u ontevreden bent over hoe u door de gemeente, Laborijn, Buurtplein of BUHA bent behandeld en u hebt de daarvoor openstaande klachtenprocedure doorlopen dan kunt u bij mij terecht.

Ik ben neutraal en onafhankelijk van de hierboven genoemde instanties.