Ombudsman

Welkom op de website van de gemeentelijke Ombudsman. Wanneer u niet tevreden bent met de manier waarop de gemeente Doetinchem, Buha of Buurtplein uw klacht heeft afgedaan, dan kunt u de klachtbehandeling voorleggen aan de gemeentelijke Ombudsman. Op deze website leest u meer over de klachtenprodecure en wie de mensen achter de gemeentelijke Ombudsman zijn.