Ik heb een klacht

U bent hier: Home / Ik heb een klacht

Ik heb een klacht

Iedereen heeft het recht om over de wijze waarop een medewerker of bestuurder van de gemeente, Buha, Buurtplein of Laborijn u heeft behandeld, een klacht in te dienen bij deze instanties.

Gemeentelijke Ombudsman

In Doetinchem kunt u een beroep doen op de gemeentelijke Ombudsman als het misgaat tussen u en de gemeente, Buha, Buurtplein of Laborijn. De gemeentelijke Ombudsman behandelt klachten over instanties en personen waarvoor de gemeente, Buha, Buurtplein of Laborijn verantwoordelijk is. De ombudsman kijkt of u op de juiste manier bent geholpen door een medewerker of een instantie. U kunt een klacht indienen als u niet tevreden bent over de gedragingen/ bejegening door een medewerker van de genoemde organisaties.

Eerst klacht indienen bij de gemeente Doetinchem, Buha, Buurtplein of Laborijn zelf

De gemeentelijke Ombudsman is een voorziening ‘in de tweede lijn’. Dat betekent dat u met een klacht eerst gebruik moet maken van de klachtenregelingen. Zo ontstaat de mogelijkheid om uw klacht informeel op te lossen door onderling overleg of formeel met een hoorzitting. Kijk voor meer informatie over de klachtenregeling op www.doetinchem.nl (‘online regelen’), www.buha.nl, www.buurtplein.nl of op www.laborijn.nl.

Uw klacht niet naar tevredenheid behandeld?

Als uw klacht niet naar tevredenheid wordt behandeld, kunt u bij de gemeentelijke Ombudsman terecht. U kunt contact opnemen met de gemeentelijke Ombudsman via e-mailadres info@ombudsmandoetinchem.nl.

Waarvoor is de gemeentelijke Ombudsman niet bedoeld?

Als u het niet eens bent met een besluit van bovengenoemde instanties, dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Voor meldingen of klachten over bijvoorbeeld gaten in het wegdek, reiniging of straatverlichting kunt u gebruikmaken van de infolijn en meldpunt onderhoud op telefoonnummer (0314) 377 444 en meldpunt@buha.nl. U kunt uw klacht of melding ook doorgeven op de website van Buha.