Plaatsvervangend Ombudsman

Plaatsvervangend Ombudsman

plaatsvervangend ombudsman

Amanda Hermans

Mensen begeleiden richting een gezamenlijk gedragen oplossing, hierover helder communiceren, werken aan wederzijds begrip. Dat zijn voor mij belangrijke onderdelen in de functie van Ombudsman.

Een inwoner of organisatie kan de gemeente nog wel eens ervaren als een machtig, moeilijk doordringbaar bolwerk. Dan is het belangrijk dat er een laagdrempelige voorziening is waar zij terecht kunnen met hun opmerkingen over de dienstverlening. Waar serieus met die opmerkingen wordt omgegaan. Als plaatsvervangend Ombudsman draag ik graag bij aan een goede relatie tussen inwoners en de gemeente/gemeentelijke diensten.

In mijn werk als mediator en adviseur dienstverlening bij de gemeenten Wijchen en Druten begeleid ik dagelijks kwesties waarin de relatie tussen overheid en inwoner of organisatie centraal staat. Mijn ervaring is dat het waardevol is om echt met elkaar in gesprek te gaan en dat ook wat niet direct gezegd wordt boven tafel komt. Dat we onderzoeken waarom iets wel of niet kan en wat de gevolgen daarvan zijn. Dit zorgt voor meer begrip en een betere samenwerking.